Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας εργασίας για την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Νομού Αιτωλοακαρνανίας

 

Η Δ.Ε. στην 2η/2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την Επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο μέχρι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr

TOP