Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας εργασίας για την Προγραμματική Σύμβαση: «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας»

Η Δ.Ε. στην 2η/2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας εργασίας για την Προγραμματική Σύμβαση: «Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας» μέχρι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30132 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr

TOP