Παρατηρήσεις ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επί του Σχεδίου Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Προστατεύομενων Περιοχών»

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Προστατεύομενων Περιοχών», το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προχώρησε στην σύνταξη  παρατηρήσεων επι του σχεδίου νόμου , μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος – Υδάτινου Δυναμικού του Τμήματος.

Παρατηρήσεις ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επί του Σχεδίου Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Προστατεύομενων Περιοχών».

 

TOP