Δελτίο Τύπου – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης “Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας”

 Αγρίνιο  08-01-2018

Υπογράφτηκε την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με τίτλο «Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας. Στόχος της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων και η συνεπακόλουθη   ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανός Μπλέτσας, στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το θέμα ανέφερε τα εξής:

“Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά και δυσεπίλυτα θέματα της παγκόσμιας κοινότητας. Η ενέργεια αποτελούσε ανέκαθεν αγαθό με  κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, ενώ οι επιπτώσεις από τη χρήση της στο περιβάλλον είναι καθοριστικές. Θεωρείται  δεδομένο, πως ορθά η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν τις πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες τόσο του τεχνικού κόσμου όσο και της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό, αλλά και  παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΤΕΕ, ως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία και αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην εκπόνηση μιας τέτοιας στρατηγικής έρευνας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.”

Επίσης ο κ. Μπλέτσας εξήρε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα τόσο σημαντικό θέμα και τόνισε ότι το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα στέκεται πάντοτε αρωγός σε τέτοιες αξιέπαινες προσπάθειες, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας αφορά την:

1. Καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

2. Επιλογή κτιρίων – εγκαταστάσεων που κρίνονται ως ενεργοβόρα

3. Δημιουργία ενεργειακού μοντέλου με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ

4. Ειδικευμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση εκάστου δημοσίου κτιρίου

5. Προτάσεις για την ενεργειακή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην Δυτική Ελλάδα, σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.

TOP