ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση εγγραφής στο MyTEE

Έντυπο εγγραφής νέου μέλους ΤΣΜΕΔΕ

Συμπληρωματικό Σημείωμα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ

Αίτηση – δήλωση μη διάθεσης – δημοσιοποίησης προσωπιικών στοιχείων

Υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (θετική)

Υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (αρνητική)

 

TOP