Πρόσβαση στο Σύστημα Αμοιβών μετά την εξόφληση συνδρομής και του έτους 2014

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι το όριο των οφειλόμενων συνδρομών για πρόσβαση στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ μειώθηκε σε 3 έτη (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους) με προοπτική να μηδενιστεί μέχρι τέλους του χρόνου.

Σας γνωρίζουμε ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνει δυνατή ξανά η πρόσβαση στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ εξαρτάται από τον τρόπο εξόφλησης των απαραίτητων συνδρομών όπως αναφέρεται παρακάτω:

α) Για τις πληρωμές που γίνονται στο ΜΥΤΕΕ το σύστημα ανοίγει την ίδια στιγμή.

β) Για τις πληρωμές που γίνονται στα ταμεία του ΤΕΕ (κεντρικά ή περιφερειακά) το σύστημα ανοίγει το μεσημέρι της ίδιας μέρας .

γ) Για τις πληρωμές που γίνονται σε τράπεζες, web banking το σύστημα ανοίγει το μεσημέρι της επόμενης μέρας.

δ) Στην περίπτωση υπαγωγής σε ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ το σύστημα ανοίγει την ίδια στιγμή.

 

 

 

 

 

 

TOP