Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Ομάδας Εργασίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 20η/09-11-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την έκδοση αδειών και εκπόνηση προδιαγραφών εργασιών Εξωτερικών Χρωματισμών Κτιρίου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, που επιθυμούν να στελεχώσουν την Ο.Ε. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την   Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

TOP