Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας εργασίας για την Προγραμματική Σύμβαση : «Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας»

Συνάδελφοι

Στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφτηκε την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018  μεταξύ του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με τίτλο: «Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας» και προκειμένου  το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας να υλοποιήσει όσα περιγράφονται στο κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων της προγραμματικής σύμβασης, όσον αφορά την Αιτωλοακαρνανία,  δηλαδή:

  1. Καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
  2. Επιλογή κτιρίων – εγκαταστάσεων που κρίνονται ως ενεργοβόρα
  3. Δημιουργία ενεργειακού μοντέλου με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ
  4. Ειδικευμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση εκάστου δημοσίου κτιρίου
  5. Προτάσεις για την ενεργειακή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην Δυτική Ελλάδα,

η Δ.Ε. στην 1η/10-01-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε να συγκροτήσει ομάδα εργασίας και να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωσή της  με συναδέλφους ανάλογου γνωστικού αντικειμένου και εμπειρίας. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30132 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

 

TOP