Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας εργασίας για την Επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 1η/10-01-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την συγκρότηση  ομάδας εργασίας με αντικείμενο την Επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως  την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 .

TOP