Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση της ομάδας εργασίας : «Έξυπνες λύσεις για να μπορεί η αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ να υποδέχεται και καλλιτεχνικές εκθέσεις».

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 6η/20-03-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την σύσταση  ομάδας εργασίας με αντικείμενο «Έξυπνες λύσεις για να μπορεί η αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας να υποδέχεται και καλλιτεχνικές εκθέσεις».

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως  την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.

Αίτηση

TOP