Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών και φοιτητριών το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

TOP