Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων (07-04-2017)

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 7η/05-04-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να καταρτίσει τον νέο κατάλογο πραγματογνωμόνων του Τμήματος και τον κατάλογο πραγματογνωμόνων Δικαστηρίου για την τριετία 2017-2019.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και τον κατάλογο πραγματογνωμόνων ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την 19/05/2017.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματογνώμονας του ΤΕΕ και πραγματογνώμονας ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ απαιτείται εμπειρία πέντε τουλάχιστον (5) ετών από την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρείς (3) κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών.

Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων θα ανανεώνεται (με όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας και εφόσον το επιθυμούν) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΙΤΗΣΗ

TOP