Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό Κατάρτιση Καταλόγους για την Επιλογή Αναδόχων μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Έτους 2017 (Ν. 4412/2016, άρθρο 118, παρ. 5) στον Δήμο Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

TOP