Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 16η/14-09-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την σύσταση  ομάδας εργασίας με αντικείμενο την συγκέντρωση ψηφιακού υλικού (νομοθεσία, χωροτακτικά υπόβαθρα, λογισμικά ανοικτού κώδικα κ.λπ.) το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συνδράμει στη βελτίωση της επαγγελματικής καθημερινότητας των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

TOP