Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου (07-04-2017)

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 7η/05-04-2017 συνεδρίασή της και προκειμένου να συγκροτηθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος κατάλογος Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την τριετία 2017-2019, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωσή του.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τον κατάλογο Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτηση τους στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την 19/05/2017.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισηγητής του πειθαρχικού συμβουλίου απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τα τακτικά μέλη ΤΕΕ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισηγητής του πειθαρχικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν και τα ομότιμα μέλη ΤΕΕ.

Ο κατάλογος των εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα ανανεώνεται (με όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας και εφόσον το επιθυμούν) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Αίτηση για Εισηγητές Πειθαρχικου Συμβουλίου

TOP