Πόρισμα ομάδας εργασίας για νέα χάραξη του 1ου τμήματος της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ενεργώντας ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας προχώρησε στην σύσταση ομάδας εργασίας για την στοιχειοθέτηση συγκεκριμένης πρότασης τροποποίησης της χάραξης του 1ου τμήματος της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου.

Η χάραξη που προτείνει το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ξεκινάει από την χ.θ.0+091,00 (Κόμβος Ερμίτσα , διασταύρωση Παναιτωλίου) και τελειώνει στη χ.θ..3+036,00 όπου συναντάει την υφιστάμενη υπό κατασκευή νέα Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου.

Τα κυριότερα οφέλη της προτεινόμενης νέας χάραξης είναι:

  • Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των απαλλοτριώσεων αγροτεμαχίων και οικοπέδων.
  • Με τα τεχνικά έργα που προτείνονται αναβαθμίζονται οι περισσότερες υφιστάμενες τοπικές οδοί.
  • Δίνεται δυνατότητα ανάπτυξης πρωτογενούς , δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα κατά μήκος της νέας προτεινόμενης χάραξης.
  • Δίνεται δυνατότητα επέκτασης σχεδίου πόλης του Αγρινίου προς τα Ανατολικά όπως είναι η πρόβλεψη του υφιστάμενου ΓΠΣ αλλά και η επιδίωξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Υπάρχει δυνατότητα ανάδειξης της παραποτάμιας ζώνης καθώς και ανάπτυξης μορφών ψυχαγωγίας και άθλησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ποδηλατόδρομος του οποίου η μελέτη είναι σχεδόν ολοκληρωμένη καθώς και δίκτυο πεζοδρόμων γύρω από αυτόν.
  • Η νέα χάραξη επιτρέπει την σύνδεση του δρόμου Αγρίνιο – Καρπενήσι με την συνδετήρια οδό Αγρινίου – Ιόνιας Οδού – Πλατυγιαλίου λειτουργώντας ως συνέχεια του νότιου περιφερειακού άξονα του οικιστικού κέντρου του Αγρινίου

ΠΟΡΙΣΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

 

TOP