Πόρισμα ομάδας εργασίας για σύνδεση της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στη θέση “Χαλαζιά”

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κατόπιν αιτήματος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου αλλά και αντιλαμβανόμενο τη σπουδαιότητα του θέματος προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο της επικινδυνότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση «Χαλαζιά» Μεσολογγίου καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση.

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι:

1)Αναγκαιότητα κατασκευής κόμβου σύνδεσης Ιονίας Οδού :

  • Εξυπηρέτηση πληθυσμού Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και επισκεπτών του
  • Εμπορική διασύνδεση λιμένων Μεσολογγίου-Αστακού και μαρίνας Μεσολογγίου
  • Εξυπηρέτηση της ΒΙ.ΠΕ. Μεσολογγίου και του στόλου βαρέων οχημάτων
  • Αποφυγή απομόνωσης Ι.Π.Μεσολογγίου με τα ιδιαίτερα ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που αυτή διαθέτει.

2)Πρόταση θέσης κατασκευής κόμβου σύνδεσης Ιονίας Οδού :

  • Δύο πιθανές θέσεις εξαιρετικής εγγύτητας στη θέση «Χαλαζιά» , κατασκευαστικά εφικτές , συνεργαζόμενες και εκμεταλευόμενες τη μέχρι τώρα κατασκευή ,με μειωμένα προβλήματα απαλλοτριώσεων.

3)Κυκλοφοριακή ικανότητα της άνω διάβασης :

  • Με εξαίρεση τα βαρέως τύπου οχήματα, η άνω διάβαση δεν παρουσιάζει προβλήματα προσπελασιμότητας.
  • Λόγω των κλίσεων, των επικλίσεων καθώς και της οριζοντιογραφίας που έχει μελετηθεί για την άνω διάβαση παρατηρείται δυσχέρεια στην διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά- λεωφορεία), τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας και για τα μικρότερου τύπου οχήματα. Εν ολίγοις εισέρχονται τα βαρέως τύπου οχήματα στο αντίθετο κυκλοφοριακό ρεύμα.
  • Η αλληλεπίδραση των οχημάτων με τους πεζούς δεν εξετάζεται, καθώς δεν έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

TOP