Σε ΦΕΚ η οριοθέτηση της Λίμνης Τριχωνίδας στη Μυρτιά

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (130Δ’/22-03-2018)  απόφαση του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλαδάς Και Ιονίου με τίτλο: “Καθορισμός ορίων Όχθης Παρόχθιας ζώνης και Παλαιάς Όχθης στη θέση Κάτω Μυρτιά Δ.Κ. Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου Ν. Αιτωλ/νίας”

TOP