Τροποποίηση πρόσκλησης 15ης/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

TOP