Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση για το έτος 2018 και πραγματοποίηση επιτόπου επίσκεψης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτ/νίας (Σ.Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ).

Πρόσκληση

TOP