18ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνουν το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2018.

Σας αναγράφουμε το σύνδεσμο με τον ηλεκτρονικό τόπο του Συνεδρίου Σκυροδέματος, http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/events/events2017/18oSkyrodema,  για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο και τους σκοπούς του.

 

TOP