Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη και Προτάσεις Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Πρανών στο 12ο χλμ της Επαρχιακής Οδού αρ. 14 Σχοίνος – Σιτόμενα – Σκουτερά»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP