Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Νέας Γέφυρας ΠόρουΠΕ Αιτ/νίας»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP