Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου, Αντλιοστασίων Λ1 & Λ4, Κτήματος Λεσινίου, Αρδευτικού Έργου Τ.Ο.Ε.Β. Λεσινίου Ν. Αιτωλ/νιας»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP