Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου, Αντλιοστασίων Α2/Ζώνης(9Α) & Α2/Ζώνης(9Β+9Γ) Αρδευτικού Έργου Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP