Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας»

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

TOP