Πρόσκληση – Κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61 παρ. 1, περ. β του Ν. 4756/2020 ώστε να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των «εμπράγματων δικαιωμάτων» του ΟΑΕΔ

Από την 23η Ιουλίου και έως την 6η Αυγούστου 2021 είναι ενεργή πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Β5) του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση καταλόγου μηχανικών με στόχο την ανάθεση Υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων του στο πλαίσιο της εξασφάλισης της περιουσίας του εν όψει της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε επίσης

  1. Κατάλογο ακινήτων του ΟΑΕΔ της ΠΔ Πελοποννήσου & εκτιμώμενη δαπάνη υπηρεσιών μηχανικού

2. Συνολικό κατάλογο ακινήτων & εκτιμώμενη δαπάνη υπηρεσιών μηχανικού
  

 


 

TOP