Διαδικτυακό σεμινάριο εκμάθησης του συστήματος GIS (Geographical Information System – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) του Δήμου Αγρινίου

Συνάδελφοι,

Ο Δήμος Αγρινίου ανέπτυξε πρόσφατα μία άκρως χρήσιμη Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS). Μέσω της σχετικής πλατφόρμας μπορείτε να αντλήσετε πολλές λειτουργικές πληροφορίες, που αφορούν τεχνικές εργασίες όπως Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλεως, Όρους Δόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Χρήσεις Γης, ΓΠΣ, Αναδασμούς, Διανομές κ.ά, για όλη την επικράτεια του Καλλικρατικού Δήμου. Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με το Δήμο και την εταιρεία που ανέπτυξε την ως άνω υποδομή, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο εκμάθησης του συστήματος GIS (Geographical Information System – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) του Δήμου Αγρινίου για τους μηχανικούς, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη χρήση του και να επωφεληθούν από τα πολλαπλά πλεονεκτήματά του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 , με ώρα έναρξης 18:00 μ.μ.

Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Βάκκας Θεόδωρος, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος της εταιρείας GET που υλοποιεί το έργο και ο κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, προϊστάμενος του Τμήματος Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Αγρινίου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα τεθούν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες προς τους εισηγητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 08/02/2022 και ώρα 12.00 π.μ. να αποστείλουν email στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας (tee_ait@tee.gr) με το εξής κείμενο:

«Επιθυμώ να συμμετάσχω στο διαδικτυακό σεμινάριο εκμάθησης του συστήματος GIS

(Geographical Information System – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) του Δήμου Αγρινίου, Όνομα – Επίθετο».

Η αποστολή του ανωτέρω κειμένου είναι απολύτως απαραίτητη για την έγκαιρη εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής της εκδήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του δε θα είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους.

       
  

 


 

TOP