Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στον Δήμο Αμφιλοχίας

 Δείτε:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοληπτών 1

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοληπτών 2

TOP