Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή φακέλων στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Συνάδελφοι

Μετά από επικοινωνία με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και με δεδομένο ότι μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η έκδοση κωδικών πρόσβασης στα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής οπότε δεν είναι εφικτή η πρόσβασή τους στους ηλεκτρονικούς φακέλους  παρακαλείστε όπως  εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή φακέλων μέσω της εφαρμογής Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του «e-Άδειες» του ΤΕΕ να υποβάλλεται τους φακέλους  και σε έντυπη μορφή αποτελούμενη από δύο σειρές σχεδίων στην διεύθυνση: 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ναυπακτίας

Π.Ε.Ο Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Βαρελά Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου

                                            

TOP