Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022 “Θεώρηση γεωλογικών μελετών Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4315/2014”

Δείτε την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εδώ

 

       
  

 


 

TOP