Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι : «Μία θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη Διεύθυνση Συντήρησης Λειτουργίας και Εκτέλεσης Έργων». Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών και βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας) στο γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος, μέχρι την 3/9/2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.doc

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
  

 


 

TOP