Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ απέκτησε συνδρομή στη βάση δεδομένων ProQuest Engineering Database

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ απέκτησε συνδρομή στη βάση δεδομένων ProQuest Engineering Database, η οποία περιέχει τίτλους με άρθρα πλήρους κειμένου από επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, διατριβές, εφημερίδες κ.ά. που σχετίζονται με τις επιστήμες του μηχανικού και χρονολογούνται από το 1966.

Η υπηρεσία αυτή  είναι διαθέσιμη για απομακρυσμένη πρόσβαση και παρέχεται δωρεάν σε Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ και Πτυχιούχους Μηχανικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Πληροφορίες – Υπεύθυνοι Διαχείρισης:

– Αρέστης Κώστας
τηλ.:  210-3291714
Email: karestis@central.tee.gr

– Καναβάκη Κατερίνα
τηλ.: 210-3291750
email: kkanavaki@central.tee.gr

 

                    

       
  

 


 

TOP