Παρατηρήσεις – προτάσεις ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Δείτε τις Παρατηρήσεις – προτάσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος – Υδάτινου Δυναμικού & Κλιματικής Αλλαγής του Τμήματός μας εδώ

       
  

 


 

TOP