Προκήρυξη Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οκτωβρίου 2022

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Οκτωβρίου 2022.

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Οκτωβρίου 2022)

Δείτε πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα των εξετάσεων του ΤΕΕ. 

       
  

 


 

TOP