Παράταση της θητείας των μελών ΣΑ και ΣΥΠΟΘΑ Α΄και Β΄

Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4986/2022 “η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 10 του Ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄και Β΄της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 , παρατείνεται από την λήξη της έως και την 31η.12.2023”, ήτοι για ένα επιπλέον έτος.

 

       
  

 


 

TOP