Νέα Μελέτη “Καθαροί” Λογαριασμοί Ενέργειας για όλους τους πολίτες της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μελέτη που αφορά στους καθαρούς λογαριασμούς ενέργειας με τίτλο “Clean” Energy Bills for all citizens in the EU. Η μελέτη (διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα) εκπονήθηκε από το INZEB, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα, την Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών BEUC.

Για τη σύνταξη της μελέτης διαμοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε εμπειρογνώμονες και ειδικούς στην Ευρώπη σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος και τις επιπρόσθετες χρεώσεις, τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και τα ποσοστά των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, η οποία αναλύει το  περιεχόμενο, τη δομή και τη μορφή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας παράλληλα τη συμβολή των «καθαρών» λογαριασμών στην ενδυνάμωση των καταναλωτών με στόχο, οι καταναλωτές, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία σύντομη έκδοση και αποτυπώνει τα κύρια αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας ενώ η πλήρης έκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα της ΕΕ,  θα δημοσιοποιηθεί  στα μέσα Σεπτεμβρίου 2022.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΙΝΖΕΒ μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://inzeb.org/publications/a-subject-to-an-examination-clean-energy-bills-for-citizens-in-the-eu/

 

       
  

 


 

TOP