Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης : Eνέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

TOP