Κύρωση του δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, πλην των περιοχών, τοπικών/ δημοτικών κοινοτήτων: Δενδροχωρίου, Οχθίων, Παναιτωλίου, Πόδου, Ποταμούλας (Μεσολογγίου), και Τριχωνίου

Δείτε την υπ΄αριθμ. 434321/24-11-2022 (ΦΕΚ 939Δ/5-12-2022) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

       
  

 


 

TOP