Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση αμειβόμενης ομάδας εργασίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε., στην 2η/03-02-2021 συνεδρίασή της , αποφάσισε να προχωρήσει στην σύσταση αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την Αναδιοργάνωση και Επικαιροποίηση του Ψηφιακού Αρχείου (νομοθεσία, χωροτακτικά υπόβαθρα, λογισμικά ανοικτού κώδικα κ.λπ.) το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου να συνδράμει στη βελτίωση της επαγγελματικής καθημερινότητας των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων. Επίσης αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωσή της . Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως  άνω ομάδα εργασίας  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε την σχετική αίτηση εδώ                  


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP