Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Μόνιμων Επιτροπών – Υπενθύμιση

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 12η/13-07-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να στελεχώσει τις νέες Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος για την τετραετία 2020-2024.Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σε αυτές όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν.1486/84.

Οι νέες Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος για την τετραετία 2020 – 2024  είναι οι παρακάτω:

  1. Μόνιμη Επιτροπή Μεσολογγίου – Ξηρομέρου με αρμοδιότητα  την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων των δύο δήμων.
  2. Μόνιμη Επιτροπή Ναυπακτίας με αρμοδιότητα  την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων του δήμου.
  3. Μόνιμη Επιτροπή Αμφιλοχίας – Ακτίου – Βόνιτσας με αρμοδιότητα  την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων των δύο δήμων.
  4. Επιστημονικών – Επαγγελματικών Θεμάτων και Νέων Τεχνολογιών με αρμοδιότητα τα επιστημονικά θέματα, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, τους νέους μηχανικούς και τα επαγγελματικά θέματα.
  5. Περιβάλλοντος , Υδάτινου Δυναμικού και Κλιματικής Αλλαγής με αρμοδιότητα το περιβάλλον, το υδάτινο δυναμικό και την κλιματική αλλαγή 
  6. Ενέργειας και ορυκτών πόρων με αρμοδιότητα την ενέργεια και την κυκλική οικονομία και τους ορυκτούς πόρους.
  7. Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητα την χωροταξία, την πολεοδομία, τα ιδιωτικά έργα, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
  8. Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητα τις υποδομές, τα δημόσια έργα, την πρόληψη και θωράκιση.
  9. Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Αρχιτεκτονικού Παρεμβατισμού, με αρμοδιότητα την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, τις αρχιτεκτονικές και αισθητικές παρεμβάσεις.

Καλούνται οι συνάδελφοι που είναι μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και επιθυμούν να στελεχώσουν τις Μόνιμες Επιτροπές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  στο fax : 2641031506 ή στο email: tee_ait@tee.gr, έως την 15/09/2020.

Κάθε συνάδελφος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του σε μέχρι τρείς Μόνιμες Επιτροπές δηλώνοντας την προτεραιότητα που επιθυμεί.

Δείτε την σχετική αίτηση και εδώ

TOP