Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μονάδα Βιοαερίου (Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας), στην περιοχή Σπάρτο Αιτωλοακαρνανίας, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για την Συντήρηση του Υ/Σ Μέσης Τάσης (20.000volt) και την έκδοση-υπογραφή της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή προσφοράς: sidira@gaioanaptixi.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Πηνελόπη Σιδηρά

6974198307

TOP