Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση αμειβόμενης ομάδας εργασίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε., στην 15η/05-10-2022 συνεδρίασή της , αποφάσισε να προχωρήσει στην σύσταση αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον Εντοπισμό Αστοχιών της Μελέτης Κτηματογράφησης στον Δήμο Αγρινίου και στο Υπόλοιπο Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Προτάσεις Θεραπείας Αυτών.

Καλούνται οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Αγρονόμοι -Τοπογράφοι Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που επιθυμούν να στελεχώσουν την ως  άνω ομάδα εργασίας  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Δείτε την σχετική αίτηση εδώ

 

                    

       
  

 


 

TOP