Εγκύκλιος ΥΠΕΝ: “Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του ν.4951/2022 (Α΄ 129)”

Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495/20-12-2022 εγκύκλιο ” Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του ν.4951/2022 (Α΄ 129)”

 

                    

       
  

 


 

TOP