Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση του μικτού Οργάνου/Κλιμακίου Ελέγχου Ανελκυστήρων για τον έλεγχο και σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε περίπτωση ατυχημάτων για το έτος 2021

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. στην 5η/10-03-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους για την συγκρότηση του μικτού Οργάνου/Κλιμακίου Ελέγχου  Ανελκυστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2β της Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1425/2008 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) απόφασης, για τον έλεγχο και σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε περίπτωση ατυχημάτων για το έτος 2021 στον Δήμο Αγρινίου, να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να οριστούν εκπρόσωποι στο ως άνω μικτό όργανο/κλιμάκιο ελέγχου  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

             


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP