Ανακοίνωση για την διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Προανάρτηση Κτηματολογίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Συμμετέχω – Κατοχυρώνω»

   

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί ο σύνδεσμος εισόδου στην πλατφόρμα για την εκδήλωση: «Προανάρτηση Κτηματολογίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Συμμετέχω – Κατοχυρώνω»

Όσοι δεν έχετε λάβει ενεργό σύνδεση παρακαλούμε ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας.

     


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP