Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Κατούνας»

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση

TOP