Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ – Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» – Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού για καλύτερη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Παρουσίαση του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

TOP