Ανάθεση υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος για την ”Ταυτότητα Κτιρίου” στο ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (5447Β/2020) η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/7-12-2020 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Οικονόμου, «Ανάθεση υλοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης».

Δείτε το ΦΕΚ εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP