Εγκύκλιος ΥΠΕΝ με θέμα: “Διευκρινήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πρώην Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε)”

Δείτε την εγκύκλιο εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP